Domů / Nátěrové hmoty na dřevo / Vrchní emaily a barvy krycí / Syntetické

Aluna


Žádné hodnocení. Kód: Aluna
Syntetická metalizovaná nátěrová hmota s obsahem hliníku určená k nátěrům kovu, betonu a dřeva. Chrání proti vodě a povětrnostním vlivům. Hliníkový pigment s příznivým vlivem na životnost nátěru. Nátěr se neloupe a je snadno obnovitelný.
Výrobce: Detecha
Dostupnost: Na cestě
od 391,00 Kč , plus doprava
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
Varianty Aluna
Aluna stříbřitá 2 kg,  Aluna stříbřitá 2 kg, Kód: Aluna stříbřitá 2 kg
Na cestě
Syntetická metalizovaná nátěrová hmota s obsahem hliníku určená k nátěrům kovu, betonu a dřeva. Chrání proti vodě a…
391,00 Kč
Detail
Aluna stříbřitá 4 kg,  Aluna stříbřitá 4 kg, Kód: Aluna stříbřitá 4 kg
Na cestě
Syntetická metalizovaná nátěrová hmota s obsahem hliníku určená k nátěrům kovu, betonu a dřeva. Chrání proti vodě a…
741,00 Kč
Detail
Aluna

 

Aluna

Syntetická metalizovaná nátěrová hmota s obsahem hliníku určená k nátěrům kovu, betonu a dřeva. Natírané podklady chrání proti vodě a povětrnostním vlivům. Obsahuje reflexní hliníkový pigment, který zvyšuje ochranný bariérový účinek a má příznivý vliv na životnost nátěru. Nátěr se neloupe a je snadno obnovitelný.

Použití

Venkovní krycí nátěry kovu (střešní krytiny, okapní svody, konstrukce, ploty apod.) nátěry betonu a dřeva.
Korodující materiály je nutno předem opatřit antikorozní základovou barvou (např. Fest Primer, Superkov, Superfest).

Vydatnost

1 kg na 7 - 10 m² v jedné vrstvě

Ředidlo | Balení

S 6005 | 2 kg, 4 kg

 

Aluna PN 18-4/75 č. 10 etiketa 03/2016 BL 4.3.2016

Bezpečnostní upozornění:

C:\Documents and Settings\Novak\Dokumenty\Zákon Ch + ochrana zdraví\Chemická legislativa\Předpisy EU\GHS\UNECE - GHS pictograms_soubory\silhouete.gif

Signální slovo: Varování  

Obsah nebezpečných chemických látek:
Xylen (směs izomerů)
Alkany, C14-17, chlor

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Specifikace
Váha 2.27 kg
Soubory
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.

barvy laky recenze

 

barvy laky praha framar
ODSTÍNY

Odstíny u produktů jsou pouze orientační. Nejpřesnější jsou vzorníky, které Vám rádi půjčíme na některé z našich prodejen.

barvy laky praha framar
PRODUKTY

Na našem e-shop zveřejňujeme pro přehlednost Vaše nejoblíbenější produkty. Pokud jste tedy nenašli určitý výrobek, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám ho zajistíme.

barvy laky praha framar
DOPRAVA

Z důvodu bezpečnosti neposíláme některé z našich produktů. 

barvy laky praha framar
CENY

Pro registrované firmy a živnostníky nabízíme odlišné cenové podmínky. Pokud nejste v našem systému registrováni, neváhejte nám napsat na náš e-mail barvy@framar.cz