google_recenze

Ekoban lak

199,00 Kč
Vč. DPH
Lak na beton, dřevo, kámen, zdivo a další savé podklady. Penetruje, zpevňuje a uzavírá natíraný podklad. Zvyšuje mechanickou odolnost, chrání proti vodě a před nepříznivými povětrnostními vlivy. Usnadňuje čistitelnost předchozích nátěrů.
Obsah
Barva
Množství
Na externím skladě


Ekoban Lak

Lak na beton, dřevo, kámen, zdivo a další savé podklady. Ekoban Lak penetruje, zpevňuje a uzavírá natíraný podklad. Zvyšuje mechanickou odolnost, chrání proti vodě a před nepříznivými povětrnostními vlivy. Zlepšuje kvalitu a usnadňuje čistitelnost předchozích nátěrů provedených disperzními barvami (např. Ekoban, Ekoban Forte apod.)
Produkt s výborným poměrem kvality a ceny.

Použití

Venkovní a vnitřní použití. Betonové podlahy, dřevo, zdivo, kámen, umělý pískovec a další savé podklady.

Vydatnost

1 kg na 9 m² v jedné vrstvě

Ředidlo | Balení

Voda | 0,7 Kg; 2,5 kg; 5 kg

Ekoban lak PN 10/05 č. 5 etiketa 04/2015pro 0,7 kg, 01/2015 pro 2,5 kg, 5 kg BL 5.5.2017

Bezpečnostní upozornění:

Výrobek je ošetřen biocidními přípravky obsahujícími 2-methylisothiazol-3(2H)-on,  N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, 1,2-benzoisothiazolin-3-on

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování par a aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Detecha
Ekoban lak 0,7 kg
0 ks
2021-06-23

Specifické kódy:

ean13
8595002317505

Hodnocení

Napsat hodnocení produktu

Ekoban lak

Lak na beton, dřevo, kámen, zdivo a další savé podklady. Penetruje, zpevňuje a uzavírá natíraný podklad. Zvyšuje mechanickou odolnost, chrání proti vodě a před nepříznivými povětrnostními vlivy. Usnadňuje čistitelnost předchozích nátěrů.

Napsat hodnocení produktu

2 dalších produktů ve stejné kategorii: