Fasadin

Fasádní akrylátová barva s jemným zrnem – doporučujeme pro fasády a zateplovací systémy.

Přednosti:

 • výrazná krycí schopnost
 • sjednocení vzhledu různých podkladů
 • paropropustnost 
 • omyvatelnost
 • otěruvzdornost
 • tónovatelnost na tónovacích strojích 

Podkladový materiál

 • omítky
 • zdivo
 • betonové panely
 • sanační omítky
 • vápenocementové omítky
 • sjednocení nestejné zrnitosti omítek
 • omítky zateplovacích systémů

 

Vydatnost: cca 5 m2 / kg v jedné vrstvě na cemento-polymerní stěrkové hmotě. U jiných podkladů se může vydatnost lišit (podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy). Nanáší se válečkem nebo malířskou štětkou.

 

Doba zasychání: min 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu 

 

Balení: 3 kg, 7 kg, 12 kg, 15+3 kg, 30 kg