FASADIN FORTE

Fasadin Forte je fasádní akrylátová barva s HRUBÝM ZRNEM – doporučujeme pro fasády s požadavkem strukturního povrchu.

Přednosti:

 • výrazná krycí schopnost
 • sjednocení vzhledu různých podkladů
 • paropropustnost 
 • omyvatelnost
 • otěruvzdornost

Podkladový materiál

 • omítky
 • zdivo
 • betonové panely
 • sanační omítky
 • vápenocementové omítky
 • břízolitové omítky
 • sjednocení nestejné zrnitosti omítek
 • omítky zateplovacích systémů

 

Vydatnost: cca 2,5 m/ kg  v jedné vrstvě na cemento-polymerní stěrkové hmotě. U jiných podkladů se může vydatnost lišit (podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy). Nanáší se malířským válečkem.

 

Doba zasychání: min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu 

 

Balení: 5 kg, 12 kg