MIKRAL 100

Mikral 100 je fasádní čistě akrylátová hladká barva – doporučujeme pro fasády a zateplovací systémy.

Přednosti:

 • výrazná krycí schopnost a roztíratelnost 
 • zvýšená odolnost vůči kyselým dešťům a průmyslovým exhalacím
 • paropropustnost
 • omyvatelnost
 • otěruvzdornost
 • tónovatelnost na tónovacích strojích

Podkladový materiál

 • omítky
 • zdivo
 • betonové panely
 • sanační omítky
 • vápenocementové omítky
 • břízolitové omítky
 • omítky zateplovacích systémů

 

Vydatnost: cca 7 m2 / kg v jedné vrstvě na cemento-polymerní stěrkové hmotě. U jiných podkladů se může vydatnost lišit (podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy). Nanáší se válečkem, malířskou štětkou, AIRLESS stříkáním.

 

Doba zasychání: min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Balení: 1 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg