MIKRAL SILIKON

Mikral silikon je fasádní silikonová hladká barva – doporučujeme pro fasády a zateplovací systémy, památkové objekty s požadavkem vodoodpudivosti a nízké špinivosti nátěru.

Přednosti:

 • vysoká vodoodpudivost a nízká špinivost
 • zvýšená odolnost vůči kyselým dešťům a průmyslovým exhalacím
 • vhodná k přetírání starých fasádních nátěrů
 • výborná paropropustnost 
 • omyvatelnost 
 • otěruvzdornost 

Podkladový materiál

 • omítky
 • zdivo
 • betonové panely
 • panely z lehčených hmot
 • strukturální nátěry omítek
 • vápenocementové omítky
 • jednoduché renovace fasádních nátěrů
 • omítky zateplovacích systémů
 • nátěry historických a památkových budov

 

Vydatnost: cca 7 m2 / kg  v jedné vrstvě na cemento-polymerní stěrkové hmotě. U jiných podkladů se může vydatnost lišit (podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy). Nanáší se válečkem, štětcem, malířskou štětkou, stříkáním nebo AIRLESS stříkáním.

 

Doba zasychání: min 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu 

 

Balení: 5 kg, 12 kg, 20 kg