UP-GRUND

UP-Grund je univerzální pigmentovaný penetrační přípravek.

Přednosti:

  • pod akrylátové, vinylové a silikonové interiérové a fasádní barvy
  • pod tenkovrstvé akrylátové a silikonové omítkoviny na stěrkové vrstvy zateplovacích systémů 
  • sjednocení různé nasákavosti podkladu
  • zpevnění podkladu
  • výrazné zvýšení krycí schopnosti a přídržnosti vrchních vrstev 
  • tónovatelnost na tónovacích strojích 

 

Použití: jako základní nátěr před aplikací disperzních akrylátových, vinylových a silikonových barev, tmelů, na stěrkové vrstvy pod tenkovrstvé akrylátové a silikonové omítkoviny u zateplovacích systémů, na sádrokarton, sádrovláknité desky, sádrové stěrky a jiné savé podklady 

 

Vydatnost: 2,5 – 8 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

 

Doba zasychání: min. 24 hodin při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

 

Balení: 1 kg, 5 kg, 12 kg