ACRYLCOLORAcrylcolor

Acrylcolor je akrylátová fasádní barva s vysokou vodoodpudivostí a dobrou kryvostí.

Popis, použití:

ACRYLCOLOR je fasádní barva, vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv. Je vhodná zejména k dekorativní ochraně pevných, hladkých resp. stejnoměrně jemně zrnitých a nepopraskaných fasádních povrchů bez strukturálních chyb a jiných vad. Vhodné jsou již zkarbonatované, více než rok staré klasické vápenocementové štukové omítky nebo nejméně měsíc staré cementové a cementem výrazně obohacené hladké omítky nebo nejméně dva měsíce staré neomítnuté betonové fasádní povrchy, vláknocementové a jim podobné fasádní desky, pohledové zdivo apod. Je možné i nanášení na staré, pevně držící akrylátové, silikátové a silikonové barevné nátěry a na jemně zrnité dekorativní omítky různých druhů.

Výhody:

ACRYLCOLOR se vyznačuje vysokou vodoodpudivostí a dobrou kryvostí. Barevný film má vynikající přídržnost k podkladu a je odolný vůči účinkům kouřových plynů, UV záření a jiným druhům povětrnostního zatížení, takže barva je vhodná do jakýchkoli klimatických poměrů a rovněž na fasádní povrchy silně vystavené srážkám (vysoké objekty s minimálními římsami resp. přesahy střech).

 

Nanášení barvy:

Barva se nanáší ve dvou (výjimečně ve třech) vrstvách malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní nebo umělé vlákno resp. textilii z různých syntetických vláken – polyamid, vestan, nylon, perlon nebo polyester), štětcem vhodným pro nanášení disperzních barev nebo stříkáním.

Při nanášení válečkem používáme vhodnou odkapávací mřížku; druhou resp. třetí vrstvu je možné nanášet až na zcela suchou předchozí vrstvu – za normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je to přibližně po 6 hodinách (při nižších teplotách a vysoké relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí může podstatně prodloužit!).

Ke stříkání můžeme použít klasické vysokotlaké a moderní nízkotlaké pistole různých typů (s „vnějším“ nebo „vnitřním mícháním vzduchu“), nebo airless agregáty různých výrobců. Při volbě průměru stříkacích trysek a pracovního tlaku postupujeme podle návodu výrobce.

Natírání je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +5 až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (≥ 30 km/h) tyto práce provádět.

 

Přibližná resp. průměrná spotřeba při dvouvrstvém nanášení:

180 – 210 ml/m2 (závisí na savosti a hrubosti podkladu)

 

Balení:  0,75 l, 5l a 15 l