JUBOSILCOLOR SILICATE

Silikátová fasádní barva.

Popis, použití:

JUBOSILCOLOR SILICATE je fasádní barva, vyrobená na základě draselného vodního skla, která svými stavebně-fyzikálními a jinými vlastnostmi vyhovuje normě DIN 18363.

Doporučujeme ji k dekorativní ochraně pevných, jemně omítnutých fasádních povrchů bez prasklin a jiných vad a anomálií (nové, ještě nezkarbonatované, i staré, již zkarbonatované a z hlediska obsahu vápna co nejvíce stejnorodé vápenné a vápenocementové omítky (nejvhodnější jsou omítky z průmyslově připravených maltových směsí), ale i k obnovovacím nátěrům fasádních ploch obložených silikátovým obkladem. 

Barva je velmi vhodná k obnově fasád objektů architektonického dědictví (stavby v historických městských centrech, církevní a jiné památkové objekty, apod.) neboť natřeným povrchům nedodává pro tyto objekty nežádoucí, avšak pro většinu moderních barev typický umělý až sterilní vzhled.

JUBOSILCOLOR SILICATE se chemicky váže k podkladu, vyznačuje se velmi dobrou paropropustností. Barevný film je odolný vůči účinkům kouřových plynů, UV záření a jiným druhům povětrnostního zatížení, takže barva je vhodná do jakýchkoli klimatických poměrů.

 

Nanášení barvy:

Barva se nanáší ve dvou (výjimečně ve třech) vrstvách malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní nebo umělé vlákno resp. textilii z různých syntetických vláken – vestan, nylon, perlon nebo polyester) nebo štětcem vhodným pro nanášení disperzních fasádních barev.

Při nanášení válečkem používáme vhodnou odkapávací mřížku; druhou resp. třetí vrstvu je možné nanášet až na zcela suchou předchozí vrstvu – za normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je to přibližně po 12 hodinách (při nižších teplotách a vysoké relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí může podstatně prodloužit!). Natírání je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +8 až +30 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %.

Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (> 30 km/h) tyto práce provádět.

 

Přibližná resp. průměrná spotřeba při dvouvrstvém nanášení:

180 – 210 ml/m2 , závisí na savosti a hrubosti podkladu

 

Balení:  5l a 16 l