JUPOL SPRAYJUPOL Spray

vysoce kvalitní malířská barva pro nanášení stříkáním

Popis, použití:

JUPOL SPRAY je k životnímu prostředí šetrná, vnitřní malířská barva s vysokou krycí schopností, vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv. Je určena k dekorativní ochraně stěn a stropů v obytných a firemních objektech, školách, školkách, hotelech, nemocnicích, domovech důchodců a jiných objektech. Vhodným podkladem jsou omítky různých druhů, povrchy vyrovnané různými vyrovnávacími hmotami, papírové, sklotextilní a flies reliéfní tapety, ale i sádrokartonové a vláknocementové desky, dřevotřísky, neomítnutý beton apod. Možné je i nanášení na starší pevné disperzní nátěry a dobře držící dekorativní omítky různých druhů.

Snadno se nanáší a je k dispozici v široké škále barevných odstínů. Barevný film je dostatečně paropropustný a odolný proti oděru za mokra – omyvatelný, takže nepříliš pevně ulpívající nečistoty lze z nabarvených povrchů otřít hadrem namočeným v roztoku běžných čisticích prostředků pro domácnost. K nabarvení normálně savých, světlých a nepříliš znečištěných povrchů v méně náročných objektech obvykle postačuje již jedna vrstva.

 

Nanášení barvy:

Barva se nanáší křížově, stříkáním, postupem mokrý na mokrý, stříkací pistolí ve směru zleva doprava a pak shora dolů. Při strojní aplikaci barvy, vzhledem k rozdílným typům strojů, dochází k různému rozstřiku barvy z trysky. Z tohoto důvodu je nutné před stříkáním důkladně zakrýt všechny okolní plochy, které nechceme malovat. Před nanášením barvy na větší plochu zdiva provedeme zkušební nástřik na testovací plochu. Povrchy, špatně přístupné pro stříkací pistoli, (kouty, rohy, žlábky, úzké špalety, atd.) nastříkáme předem, přičemž okolní plochy zakryjeme, aby nedošlo k jejich obarvení. Nanášení je možné pouze za vhodných mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +5 až +35°C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %.

 

Přibližná resp. průměrná spotřeba při dvouvrstvém nanášení:

160 – 200 ml/m2, závisí na savosti a hrubosti podkladu

 

Balení:  10 l