NANOXILCOLOR

samočisticí mikro armovaná fasádní barva

Popis, použití:

NANOXILCOLOR je mikro armovaná fasádní samočisticí barva s fotokatalytickým efektem, vyrobená na základě vodní disperze silikonových pojiv.

Je vhodná zejména k dekorativní ochraně různých druhů pevných, reliéfně upravených resp. hrubých i hladkých, jemně zrnitých fasádních povrchů (nejméně měsíc staré vápenocementové a cementové omítky, nejméně měsíc staré neomítnuté betonové fasádní povrchy, vláknocementové a jim podobné fasádní desky apod.). Barevný film je vyztužený tenkými syntetickými vlákny, proto nepraská v místech nadměrně silné vrstvy barvy v rýhách, žlábcích, prohlubních. Je možné i nanášení na staré, pevně držící akrylátové, silikátové a silikonové barevné nátěry a na dekorativní omítky různých druhů.

Klíčové komponenty, vyrobené podle nejnovějších poznatků nanotechnologie, dodávají barvě vysokou odolnost proti účinkům kouřových plynů, UV záření a jiným druhům povětrnostního zatížení a následně velmi dobrou odolnost v jakýchkoli klimatických poměrech i na fasádních plochách silně vystavených srážkám.

Na stěnách natřených barvou NANOXILCOLOR se z důvodu vysokého obsahu silikonových pojiv a siloxanových a dalších přísad, které tvoří na povrchu mimořádně vodoodpudivou texturu, méně drží prach, saze a ostatní nečistoty a z exponovaných ploch je z velké části omyje dešťová voda. Natřené povrchy dlouhou dobu odolávají napadení nejrozšířenějšími druhy řas a plísní. Proto je NANOXILCOLOR určen i pro udržovací nátěry právě fasádních povrchů napadených řasami a plísněmi, pokud je samozřejmě předem účinně dezinfikujeme. Barva se kromě uvedených vlastností vyznačuje také dobrou kryvostí a vynikající paropropustností.

 

Nanášení barvy:

Barva se nanáší ve dvou (výjimečně ve třech) vrstvách malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní nebo umělé vlákno resp. textilii z různých syntetických vláken –nylon, perlon nebo polyester) nebo štětcem vhodným pro nanášení disperzních barev.

Při nanášení válečkem používáme vhodnou odkapávací mřížku; druhou resp. třetí vrstvu je možné nanášet až na zcela suchou předchozí vrstvu – za normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je to přibližně po 6 hodinách (při nižších teplotách a vysoké relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí může podstatně prodloužit!).

Natírání je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +5 až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (>30 km/h) tyto práce provádět.

 

Přibližná resp. průměrná spotřeba při dvouvrstvém nanášení:

300 – 700 ml/m2 , závisí na savosti a hrubosti podkladu.

 

Balení:  16 l