REVITALCOLOR AG

mikro armovaná akrylátová fasádní barva

Popis, použití:

REVITALCOLOR AG je mikro armovaná fasádní barva, vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv. Je vhodná zejména k dekorativní ochraně různých druhů pevných, reliéfně upravených resp. hrubých fasádních povrchů.

Používá se i k nátěrům hladkých, jemně zrnitých, třeba i vyspravovaných, z hlediska hrubosti ne zcela jednotných fasádních povrchů (nejméně měsíc staré vápenocementové a cementové omítky, nejméně měsíc staré neomítnuté betonové fasádní povrchy, vláknocementové a jim podobné fasádní desky apod.). Barevný film, vyztužený tenkými syntetickými vlákny nepraská v místech nadměrně silné vrstvy barvy (rýhy, žlábky, jamky) a přemostí vlasové trhliny šířky do 0,3 mm. Je možné i nanášení na staré, pevně držící akrylátové, silikátové a silikonové barevné nátěry a na dekorativní omítky různých druhů.

Natřené povrchy dlouhou dobu odolávají napadení nejrozšířenějšími druhy řas a plísní. Proto je REVITALCOLOR AG určen i pro udržovací nátěry právě fasádních povrchů napadených řasami a plísněmi, pokud je samozřejmě předem účinně dezinfikujeme. Barva se vyznačuje vynikající kryvostí, dobrou paropropustností a vysokou vodoodpudivostí. Barevný film má výbornou přídržnost k podkladu a je odolný vůči účinkům kouřových plynů, UV záření a jiným druhům povětrnostního zatížení, takže barva je vhodná do jakýchkoli klimatických poměrů a rovněž na fasádní povrchy silně vystavené srážkám (vysoké objekty s minimálními římsami resp. přesahy střech).

 

Nanášení barvy:

Barva se nanáší ve dvou (výjimečně ve třech) vrstvách malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní nebo umělé vlákno resp. textilii z různých syntetických vláken –nylon, perlon nebo polyester) nebo štětcem vhodným pro nanášení disperzních barev.

Při nanášení válečkem používáme vhodnou odkapávací mřížku; druhou resp. třetí vrstvu je možné nanášet až na zcela suchou předchozí vrstvu – za normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je to přibližně po 6 hodinách (při nižších teplotách a vysoké relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí může podstatně prodloužit!).

Každou ucelenou plochu barvíme souvisle a bez přerušení od jednoho okraje ke druhému. Povrchy nedostupné pro standardní váleček s dlouhým vlasem (kouty, rohy, žlábky, úzké špalety, atd.) v každé vrstvě barvy natíráme předem a používáme k tomu vhodný štětec nebo menší váleček.  Natírání je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +5 až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (>30 km/h) tyto práce provádět.

 

Přibližná resp. průměrná spotřeba při dvouvrstvém nanášení:

300 – 700 ml/m2, závisí na savosti a hrubosti podkladu.

 

Balení:  5l a 16 l