REVITALCOLOR SILICATE

mikro armovaná silikátová fasádní barva

Popis, použití:

REVITALCOLOR SI je mikro armovaná fasádní barva, vyrobená na základě draselného vodního skla. Je vhodná zejména k dekorativní ochraně různých druhů pevných, reliéfně upravených resp. hrubých fasádních povrchů. Používá se i k nátěrům hladkých, jemně zrnitých, třeba i vyspravovaných, z hlediska hrubosti ne zcela jednotných minerálních fasádních povrchů (nejméně měsíc staré vápenné a vápenocementové omítky). Barevný film, vyztužený tenkými syntetickými vlákny nepraská v místech nadměrně silné vrstvy barvy (rýhy, žlábky, jamky) a přemostí vlasové trhliny šířky do 0,3 mm. Je možné i nanášení na staré, pevně držící silikátové barevné nátěry a na minerální a silikátové dekorativní omítky.

REVITALCOLOR SI se chemicky váže k podkladu, vyznačuje se vynikající kryvostí a dobrou paropropustností. Barevný film je odolný vůči účinkům kouřových plynů, UV záření a jiným druhům povětrnostního zatížení, takže barva je vhodná do jakýchkoli klimatických poměrů.

 

Nanášení barvy:

Barva se nanáší ve dvou (výjimečně ve třech) vrstvách malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít umělé vlákno resp. textilii z různých syntetických vláken – nylon, perlon nebo polyester) nebo štětcem vhodným pro nanášení disperzních barev.

Při nanášení válečkem používáme vhodnou odkapávací mřížku; druhou resp. třetí vrstvu je možné nanášet až na zcela suchou předchozí vrstvu – za normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je to přibližně po 12 hodinách (při nižších teplotách a vysoké relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí může podstatně prodloužit!).

Každou ucelenou plochu barvíme souvisle a bez přerušení od jednoho okraje ke druhému. Povrchy nedostupné pro standardní váleček s dlouhým vlasem (kouty, rohy, žlábky, úzké špalety, atd.) v každé vrstvě barvy natíráme předem a používáme k tomu vhodný štětec nebo daným podmínkám přizpůsobený menší váleček.

Natírání je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +8 až +30°C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (>30 km/h) tyto práce provádět.

 

Přibližná resp. průměrná spotřeba při dvouvrstvém nanášení:

300 – 700 ml/m2, závisí na savosti a hrubosti podkladu.

 

Balení:  5l a 16 l