PRIMALEX FASÁDNÍ BARVA AKRYLÁT

Primalex AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA (dříve FM1) je speciální fasádní nátěrová hmota připravená k obarvování do pastelových, střed­ních i sytých odstínů v tónovacích automatech Primalex.

Poskytuje matné, povětrnosti odolné nátěry s výbornou kryvostí a dlouhodobou životností. Vyznačuje se vysokou paropropustností. Po zaschnutí je mrazuvzdorná.

Obarvená nátěrová hmota je vhodná k venkovním nátěrům (nástřikům) všech typů vyzrálých minerálních omítek rodinných domů, výrobních a komerčních objektů se standardními požadavky na užitné vlastnosti nátěru. Není vhodná na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů.

 

Povrchy pro aplikaci:

HLADKÉ POVRCHY: štukové omítky, hladké cementové a jemné břízolitové omítky, pohledový hladký beton – Fasádní polyamidový nebo polyakrylový váleček s délkou vlasu min. 18 mm a s větším průměrem válce, štětec, Airless

HRUBÉ POVRCHY: hrubý škrábaný břízolit, stříkaný břízolit, strukturní roztírané a rýhované omítky 1 mm a hrubší – Polstrovaný fasádní polyamidový nebo polyakrylový váleček s délkou vlasu min 18 mm a s větším průměrem válce, štětec, Airless

 

Vydatnost: 8 – 10 m2/l na hladké povrchy, 6 – 8 m2/l na hrubé povrchy

 

Balení: 1l, 3l, 5l, 10l

 

Technické parametry:

Objemová hmotnost (kg/l) 1,36 – 1,47
Obsah těkavých látek (%) 39,5 – 44,5
Odolnost proti oděru za mokra ČSN EN 13 300 (třída) 2
Přídržnost k betonu (MPa) min. 1,5
Propustnost pro vodní páru sd (m) max. 0,14
Mrazuvzdornost (cykly) min. 25
Přídržnost k betonu po cyklech mrazu (MPa) min. 1,0
Odolnost proti teplotním šokům (cykly) min. 25
Přídržnost k betonu po teplotních šocích (MPa) min. 1,0
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi W (kg. m−2.h-0,5) max. 0,2
Ředění
1. vrstva max. 20 % vody (tj. max. 0,2 l na 1 kg barvy) *
2. vrstva neředěná

* dle savosti podkladu