PRIMALEX FORTISSIMO báze

Primalex FORTISSIMO Bázi (IM2) lze charakterizovat jako nejodolnější interiérovou barvu značky Primalex se sametově matným vzhledem a výbornou kryvostí nabízí řešení interiéru v moderním a osobitém designu.

Spolu s vysokou paropropustností, omyvatelností a úplnou otěruvzdorností dokonale splňuje požadavky kladené na moderní interiérové nátěry.

Určená pro barevné řešení stěn a stropů minerálních omítek i sádro-kartonů nejen obytných interiérů, jež jsou velmi frekventované, a tím i více namáhané. Svou vysokou mechanickou odolností je vhodný také pro povrchy, u kterých může docházet k občasnému kontaktu s vodou nebo parou. Běžně je tak možné použít vlhkou houbičku pro setření nečistoty bez rizika poškození nátěru.

 

Povrchy pro aplikaci:

HRUBŠÍ POVRCHY: strukturované omítky, starší nerovné omítky, staré malby, apod. Polyamidový váleček s délkou vlasu 12 mm, štětec Airless

KVALITNÍ ROVNÉ POVRCHY: hladké štukové a sádrové omítky, hladké deskové materiály (včetně sádrokartonu). Polyamidový váleček s délkou vlasu 12 mm, štětec, Airless. Uni: mikrovlákno 5-9 mm. Krátký chlup u válečku je doporučován především pro malé plochy a syté odstíny.

 

Vydatnost: 9 – 11 m2/kg. Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.

 

Balení: 1l, 3l, 5l, 10l

 

Technické parametry:

Objemová hmotnost dle báze (kg/l) 1,39 – 1,43
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída) 2
Přídržnost k betonu (MPa) min. 1,0
Propustnost pro vodní páru sd (m) max. 0,14
Obsah těkavých látek dle báze (%) 39 – 41
Ředění
1. vrstva max. 15 % vody (tj. max. 0,15 l na 1 kg barvy)*
2. vrstva neředěný

* dle savosti podkladu