PRIMALEX SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA

Primalex SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA (dříve FM8) je speciální fasádní nátěrová hmota připravená k obarvování do pastelových, středních i sytých odstínů v tónovacích automatech Primalex.

Všechny tyto produkty je možné používat pro nátěry fasád, kterým poskytují matné, povětrnosti odolné, nešpinivé povrchy s výbornou kryvostí, dlouhou životností a zvýšenou odolností proti prorůstání řasami. Je odolná proti pronikání vody, neuzavírá průchod vodním parám. Po zaschnutí je mrazuvzdorná.

Bílá i obarvená nátěrová hmota je vhodná k venkovním nátěrům všech typů vyzrálých minerálních povrchů rodinných a bytových domů, výrobních i komerčních objektů s mimořádnými požadavky na užitné vlastnosti nátěru. Není vhodná na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů.

 

Povrchy pro aplikaci:

HLADKÉ POVRCHY: štukové omítky, hladké cementové a jemné břízolitové omítky, pohledový hladký beton. Váleček fasádní polyamidový nebo polyakrylový váleček s délkou vlasu min. 18 mm a s větším průměrem válce; štětec

HRUBÉ POVRCHY: hrubý škrábaný břízolit, stříkaný břízolit, strukturní roztírané a rýhované omítky 1 mm a hrubší. Váleček polstrovaný fasádní polyamidový nebo polyakrylový váleček s délkou vlasu min 18 mm a s větším průměrem válce; štětec

 

Vydatnost: 7 – 9 m2/l na hladké povrchy;  6 – 7 m2/l na hrubé povrchy

 

Balení: 5l, 10l

Technické parametry:

Objemová hmotnost dle báze (kg/l) 1,45 – 1,48
Obsah těkavých látek (%) max. 42
Přídržnost k betonu (MPa) min. 1,5
Propustnost pro vodní páru sd (m) max. 0,14
Mrazuvzdornost (cykly) min. 25
Přídržnost k betonu po cyklech mrazu (MPa) min. 1,0
Odolnost proti teplotním šokům (cykly) min. 25
Přídržnost po teplotních šocích (MPa) min. 1,0
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi W (kg. m−2.h-0,5) max. 0,1
Ředění Příprava k okamžitému použití (v případě potřeby ředit max. 5% vody)