PRIMALEX STRUKTURÁLNÍ FASÁDNÍ BARVA

Primalex AKRYLÁTOVÁ STRUKTURÁLNÍ FASÁDNÍ BARVA (dříve FS1) je speciální fasádní nátěrová hmota s hrubším plnivem určená pro venkovní i vnitřní použití.

Díky typu použitého plniva se ideálně hodí pro renovaci povrchů nebo zakrytí nerovností po opravách. Je obarvitelná v tónovacích automatech Primalex na pastelové a středně syté odstíny. Má výbornou kryvost, je omyvatelná a odolná proti nepříznivým vnějším povětrnostním vlivům.

Obarvená nátěrová hmota je vhodná k natírání vyzrálých minerálních omítek, sádrokartonových desek nebo betonu, fasád i interiérů s požadavky pro napodobení struktury hrubozrnné štukové omítky. S výhodou ji lze také využít pro nátěry ploch po renovacích. Nátěrová hmota není vhodná na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů.

 

Povrchy pro aplikaci:

HLADKÉ POVRCHY: štukové omítky, hladké cementové a jemné břízolitové omítky, pohledový hladký beton. Fasádní polyamidový nebo polyakrylový váleček s délkou vlasu min. 18 mm a s větším průměrem válce; štětec

HRUBÉ POVRCHY: hrubý škrábaný břízolit, stříkaný břízolit, strukturní roztírané a rýhované omítky 1 mm a hrubší. Polstrovaný fasádní polyamidový nebo polyakrylový váleček s délkou vlasu min 18 mm a s větším průměrem válce; štětec

 

Vydatnost:  2,6 – 3,2 m2/l. Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

 

Balení: 5l, 10l

Technické parametry:

Objemová hmotnost (kg/l) 1,63
Obsah těkavých látek (%) 29,5
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13 300 (třída) 2
Přídržnost k betonu (MPa) min. 1,5
Propustnost pro vodní páru sd (m) max. 0,14
Mrazuvzdornost (cykly) min. 25
Přídržnost k betonu po cyklech mrazu (MPa) min. 1,0
Přídržnost po teplotních šocích (MPa) min. 1,0
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi W (kg. m−2.h-0,5) max. 0,2
Ředění Připravena k okamžitému použití (v případě potřeby ředit max. 5 % vody)