Domů / Barvy na jiné povrchy / Barvy na střechy

Superfest zelený 2.5 kg,


Žádné hodnocení. Kód: Superfest zelený 2.5 kg Produktové číslo: 8595002313712
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně proti korozi. Nátěr má vysoký bariérový účinek, proto je vhodný při použití v náročných klimatických podmínkách.
Výrobce: Detecha
Dostupnost: Na externím skladě
671,00 Kč , plus doprava
(671,00 Kč/ks)
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
Zpět k hlavnímu výrobku Superfest
Další varianty zboží: Superfest
Superfest šedý 0.8 kg, Superfest šedý 0.8 kg, Kód: Superfest šedý 0.8 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
280,00 Kč
Detail
Superfest šedý 2.5 kg, Superfest šedý 2.5 kg, Kód: Superfest šedý 2.5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
671,00 Kč
Detail
Superfest šedý 5 kg, Superfest šedý 5 kg, Kód: Superfest šedý 5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
1.260,00 Kč
Detail
Superfest šedý 20 kg, Superfest šedý 20 kg, Kód: Superfest šedý 20 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
4.947,00 Kč
Detail
Superfest hnědý 0.8 kg, Superfest hnědý 0.8 kg, Kód: Superfest hnědý 0.8 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
280,00 Kč
Detail
Superfest hnědý 2.5 kg, Superfest hnědý 2.5 kg, Kód: Superfest hnědý 2.5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
671,00 Kč
Detail
Superfest hnědý 5 kg, Superfest hnědý 5 kg, Kód: Superfest hnědý 5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
1.260,00 Kč
Detail
Superfest hnědý 20 kg, Superfest hnědý 20 kg, Kód: Superfest hnědý 20 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
4.947,00 Kč
Detail
Superfest zelený 0.8 kg, Superfest zelený 0.8 kg, Kód: Superfest zelený 0.8 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
280,00 Kč
Detail
Superfest zelený 5 kg, Superfest zelený 5 kg, Kód: Superfest zelený 5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
1.260,00 Kč
Detail
Superfest zelený 20 kg, Superfest zelený 20 kg, Kód: Superfest zelený 20 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
4.947,00 Kč
Detail
Superfest červenohnědý 0.8 kg, Superfest červenohnědý 0.8 kg, Kód: Superfest červenohnědý 0.8 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
280,00 Kč
Detail
Superfest červenohnědý 2.5 kg, Superfest červenohnědý 2.5 kg, Kód: Superfest červenohnědý 2.5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
671,00 Kč
Detail
Superfest červenohnědý 5 kg , Superfest červenohnědý 5 kg , Kód: Superfest červenohnědý 5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
1.260,00 Kč
Detail
Superfest červenohnědý 20 kg, Superfest červenohnědý 20 kg, Kód: Superfest červenohnědý 20 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně…
4.947,00 Kč
Detail
Superfest zelený 2.5 kg,

 

Superfest

Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota s vysokým obsahem sušiny určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně proti korozi. Nátěr má vysoký bariérový účinek, proto je vhodný při použití v náročných klimatických podmínkách. Zabraňuje vzniku koroze a spolehlivě působí proti veškerým povětrnostním vlivům včetně UV záření. Nátěr je houževnatý, pružný a vodě odolný. K dlouhodobé ochraně (až 10 let) postačí 2 vrstvy Superfestu bez předchozího základního nátěru.

Použití

Venkovní i vnitřní nátěry kovů. Plechové střešní krytiny (horské chaty, chalupy), ocelové konstrukce, okapy, ploty a jiné kovové materiály. Pozinkovaný plech doporučujeme nechat přirozenou cestou zoxidovat.
Zkorodovaný podklad doporučujeme mechanicky očistit a ošetřit přípravkem Fest Primer.

Vydatnost

1 kg na 6 – 8 m² v jedné vrstvě

Ředidlo | Balení

S 6006, stříkání S 6001 | 0,8 kg; 2,5 kg; 5 kg; 20 kg

 

Bezpečnostní upozornění:

Signální slovo:  Nebezpečí

Obsah nebezpečných chemických látek:

Lakový benzín
Xylen, směs izomerů
Fosforečnan zinečnatý
Butanonoxim

 

Obsahuje Butanonoxim, Ftalanhydrid,Mastné kyseliny, C18-nenasycené, dimery sloučeniny s kokoalkylamínem a Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)]. Může vyvolat alergickou reakci.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 Způsobuje poškození orgánů při dlouhodobé či opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje Butanonoxim, Ftalanhydrid, Mastné kyseliny, C18-nenasycené, dimery sloučeniny s kokoalkylamínem a Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)].  Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Specifikace
Váha 2.79 kg
S tímto zbožím kupují
Štětec plochý 81264 - 1,5" , Štětec plochý 81264 - 1,5" , Kód: Štětec plochý 81264 - 1,5"
SKLADEM
35,00 Kč
Detail
Brusné plátno - typ 637, zrnitost - 30, Brusné plátno - typ 637, zrnitost - 30, Kód: Brusné plátno - typ 637, zrnitost - 30
SKLADEM
15,00 Kč
Detail
Štětec plochý 81264 - 2" , Štětec plochý 81264 - 2" , Kód: Štětec plochý 81264 - 2"
SKLADEM
55,00 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.

 

barvy laky recenze