Domů / Nátěrové hmoty na kov / Jednovrstvé 2v1, 3v1

Superkov šedý 5 kg,


Žádné hodnocení. Kód: Superkov šedý 5 kg Produktové číslo: 8595002316300
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně proti vzniku koroze. Proti trvalému působení povětrnostních vlivů a slunečního záření.
Výrobce: Detecha
Dostupnost: Na externím skladě
998,00 Kč , plus doprava
(998,00 Kč/ks)
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
Zpět k hlavnímu výrobku Superkov
Další varianty zboží: Superkov
Superkov černý 0.8 kg, Superkov černý 0.8 kg, Kód: Superkov černý 0.8 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
216,00 Kč
Detail
Superkov černý 2.5 kg, Superkov černý 2.5 kg, Kód: Superkov černý 2.5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
509,00 Kč
Detail
Superkov černý 5 kg, Superkov černý 5 kg, Kód: Superkov černý 5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
998,00 Kč
Detail
Superkov černý 20 kg, Superkov černý 20 kg, Kód: Superkov černý 20 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
3.765,00 Kč
Detail
Superkov červenohnědý 0.8 kg, Superkov červenohnědý 0.8 kg, Kód: Superkov červenohnědý 0.8 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
216,00 Kč
Detail
Superkov červenohnědý 2.5 kg, Superkov červenohnědý 2.5 kg, Kód: Superkov červenohnědý 2.5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
509,00 Kč
Detail
Superkov čevenohnědý 5 kg, Superkov čevenohnědý 5 kg, Kód: Superkov čevenohnědý 5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
998,00 Kč
Detail
Superkov červenohnědý 20 kg, Superkov červenohnědý 20 kg, Kód: Superkov červenohnědý 20 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
3.765,00 Kč
Detail
Superkov hnědý 0.8 kg, Superkov hnědý 0.8 kg, Kód: Superkov hnědý 0.8 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
216,00 Kč
Detail
Superkov hnědý 2.5 kg, Superkov hnědý 2.5 kg, Kód: Superkov hnědý 2.5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
509,00 Kč
Detail
Superkov hnědý 5 kg, Superkov hnědý 5 kg, Kód: Superkov hnědý 5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
998,00 Kč
Detail
Superkov hnědý 20 kg, Superkov hnědý 20 kg, Kód: Superkov hnědý 20 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
3.765,00 Kč
Detail
Superkov šedý 0.8 kg, Superkov šedý 0.8 kg, Kód: Superkov šedý 0.8 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
216,00 Kč
Detail
Superkov šedý 2.5 kg, Superkov šedý 2.5 kg, Kód: Superkov šedý 2.5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
509,00 Kč
Detail
Superkov šedý 20 kg, Superkov šedý 20 kg, Kód: Superkov šedý 20 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
3.765,00 Kč
Detail
Superkov zelený 0.8 kg, Superkov zelený 0.8 kg, Kód: Superkov zelený 0.8 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
216,00 Kč
Detail
Superkov zelený 2.5 kg, Superkov zelený 2.5 kg, Kód: Superkov zelený 2.5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
509,00 Kč
Detail
Superkov zelený 5 kg, Superkov zelený 5 kg, Kód: Superkov zelený 5 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
998,00 Kč
Detail
Superkov zelený 20 kg, Superkov zelený 20 kg, Kód: Superkov zelený 20 kg
Na externím skladě
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné…
3.765,00 Kč
Detail
Superkov šedý 5 kg,

 

Superkov

Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně proti vzniku koroze. Vytváří vysoký bariérový efekt proti trvalému působení povětrnostních vlivů a slunečního záření. K dlouhodobé ochraně (až 8 let) postačí 2 - 3 vrstvy Superkovu bez předchozího základního nátěru.

Použití

Venkovní i vnitřní nátěry kovů.
Plechové střešní krytiny, ocelové konstrukce, okapy, ploty a jiné kovové materiály. Pozinkovaný plech doporučujeme nechat přirozenou cestou zoxidovat. Zkorodovaný podklad doporučujeme mechaniky očistit a ošetřit přípravkem Fest Primer.

Vydatnost

1 kg na 7 – 9 m² v jedné vrstvě

Ředidlo | Balení

S 6005, S 6006, stříkání S 6005
0,8 kg 2,5 kg 5 kg 20 kg

 

Bezpečnostní upozornění:

Signální slovo:  Nebezpečí

Obsah nebezpečných chemických látek:

Lakový benzín

Xylen, směs izomerů

Butanonoxim  


Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H372 Způsobuje poškození orgánů při dlouhodobé či opakované expozici.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

 

Specifikace
Váha 5.37 kg
S tímto zbožím kupují
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.

 

barvy laky recenze