google_recenze

Podpora EU

V roce 2020 získala firma FRAMAR COMMERCE s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby – Tvorba webu v místě realizace Praha za účelem vylepšení a modernizace webových stránek, převážně vývoje a provozování interaktivního e-shopu s přesnými funkcionalitami na míru, díky kterému sdružuje všechny výhradní dodavatele a je více flexibilní potřebám zákazníků. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt: BARVY FRAMAR s.r.o. - Implementace genderového auditu, Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0010460
V období od 1.6.2019 do 30.5.2021 probíhá ve společnosti projekt s názvem BARVY FRAMAR s.r.o. - Implementace genderového auditu.

Genderový Re-audit Framar.pdf